Vidíme více, než si myslíte...
Praktická škola vaření
Audit stravování

Zajímám se o:

 
 

Spolupracujeme:

APSS

audit stravování

Společnost Consilium Visum s.r.o. se zabývá poradenstvím, navrhováním a poskytováním odborných doporučení, řešení a postupů, které vedou co nejrychleji a nejefektivněji k danému výsledku.

Jsme připraveni přispět nejen profesionálním doporučením, ale i navržením konkrétních řešení. Naši vysokoškolsky vzdělaní supervizoři mají více než dvacetiletou zkušenost v širokém spektru prodeje služeb a zboží, a to zejména v oblasti gastronomie. Jedná se o specialisty v nových trendech moderní kuchyně, jsou vzděláni a proškoleni v problematice správného nastavení nutričních a výživových hodnot, se specializací na klinickou výživu, působí na poli marketingu, velmi dobře se orientují v programech skladového hospodářství, v otázkách personalistiky a delegování kompetencí a zároveň jsou připraveni aplikovat do praxe nejnovější poznatky v oblasti ekonomických metod a výpočtů.

Společnost Consilium Visum má bohaté zkušenosti na poli spolupráce s restauracemi, hotely, lázněmi i s domovy pro seniory. Naším cílem je nejen analyzovat stávající stav na provozovně, ale zejména iniciovat rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb odstraněním zjištěných nedostatků a uvedením stanovených doporučení do praxe.

Možnosti vzájemné spolupráce jsou individuální a vždy vycházejí z konkrétních potřeb jedné každé provozovny. Jsme schopni provést jednorázové nastavení systému dle konkrétně dohodnutých kritérií nebo nastavit dlouhodobější spolupráci spočívající v zabezpečení pravidelné správy provozního úseku a následném dohledu nad dodržováním stanovených pravidel. Úzce se podílíme na vyhodnocování ekonomických dat, včetně výstupů ze systému skladového hospodářství.

Tvorba norem a kalkulací - prověříme funkčnost pokladního systému od nastavení vstupních a výstupních dat až po inventurní sestavy. Garantujeme Vám profesionální zpracování celého procesu.

Výběr ze dvou poledních menu - ve spolupráci s kuchařem specialistou, se budeme snažit najít řešení pro možnost výběru ze dvou jídel.

Pestrost a variabilita jídelního lístku - sestavíme vhodný jídelní lístek s ohledem na sezónnost potravin a konkrétní potřeby klientely. Při eliminaci využívání nevhodných polotovarů a zařazením čerstvých surovin do jídelníčku garantujeme zlepšení kvality stravování a snížený „food cost".

Nutričně vyvážená strava - výživový specialista posoudí nutriční hodnoty jednotlivých pokrmů, ohlídá absenci nevhodných ingrediencí zejména u různých diet a navrhne vhodné úpravy.

Vedoucí skupiny výživových poradců je nutriční terapeutka se zkušenostmi na interním oddělení gastroenterologie v krajské nemocnici a se specializací na klinickou výživu.

Garantujeme provedení těchto změn bez navýšení ceny vstupních surovin.

Školení personálu - připravíme vhodné kurzy vaření s důrazem na správnou volbu technologických postupů a potřeby vašich klientů. Školení nebude probíhat pouze na teoretické bázi, kuchaři se budou na přípravě jednotlivých pokrmů aktivně podílet.

Šéf kuchařského týmu je členem reprezentace Asociace Kuchařů a Cukrářů, spolupodílel se na tvorbě speciálního jídelního lístku pro seniorskou klientelu, má bohaté zkušenosti jako školitel a organizátor kurzů vaření.

Garantujeme nalezení úspor v souvislosti s nastavením využívání nových technologických postupů.

Dalším krokem na cestě k dosažení ekonomické stability je odstranění nadbytečných provozních nákladů. Naše vzájemná spolupráce je účinným nástrojem k dosažení vyšších zisků.

Efektivita při nákupu a zpracování surovin - zvýšíme efektivitu hospodaření nastavením správných postupů a následným proškolením personálu v otázkách objednávání, nakupování a kuchyňském zpracování vhodných surovin.

Dodavatelsko-odběratelské vztahy - posoudíme správný výběr dodavatelů služeb a zboží s ohledem na možnost čerpání benefitů a ostatních výhod.

Produktivita práce - vyhodnotíme schopnosti a profesionální dovednosti zaměstnanců, zvážíme možnosti kumulace funkcí, prověříme efektivitu pracovního výkonu a atmosféru uvnitř pracovní skupiny.

Následné poradenství - provádíme kontinuální dohled nad dodržováním nastavených procesů a aplikovaných změn vedoucích ke zvýšení efektivity a zajišťujeme průběžné poradenství ve sledovaných oblastech.

Consilium Visum

Copyright All Rights Reserved © 2013