Vidíme více, než si myslíte...
Praktická škola vaření
Audit stravování

Zajímám se o:

 
 

Spolupracujeme:

APSS

Domů

O společnosti

Společnost Consilium Visum vznikla na základě odborného průzkumu v oblasti služeb, z kterého vyplývá potřeba originality a zvýšení kvality zákaznického servisu. Hlavním atributem pro získání nových a udržení si stávajících zákazníků je tedy zkvalitnění poskytovaných služeb, či vymezení se na daném trhu. Dalším krokem na cestě k dosažení ekonomické stability je odstranění nadbytečných provozních nákladů.

Naší prioritou je nasměrovat Vás na cestu vyšších zisků!

Společnost Consilium Visum je připravena přispět nejen profesionálním doporučením, ale i navržením konkrétního řešení v obou zmíněných oblastech. Naši vysokoškolsky vzdělaní supervizoři mají více než dvacetiletou zkušenost v širokém spektru prodeje služeb a zboží. Jsou proškoleni v oblasti marketingu, merchandisingu, orientují se v programech skladového hospodářství, v otázkách personalistiky a delegování kompetencí a zároveň jsou připraveni aplikovat do praxe nejnovější poznatky v oblasti ekonomických metod a výpočtů.

Vidíme více, než si myslíte…Consilium Visum

Copyright All Rights Reserved © 2013